שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

תעודת הפטירה של גיורא
ptira