12.4.1978

לתחילת היומן

מזמן לא היו לי בכלל חלומות. אבל – לפנות בוקר – ראיתי את גיורא.
אני לא זוכר הרבה אבל הוא היה בבגדי הצופים, ונדמה לי שכאילו – לפני הגיוס – הוא עוד עוסק בצופים. אנחנו נוסעים יחד – ואני מחבק אותו ובוכה.

שיתוף יום זה:

הסבר ומידע נוסף

yoman_dream_last2